Wedstrijd: jouw Aquaplanklus in de kijker!

Wedstrijdreglement Aquaplan | Dag Van de Consument

 

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door:

Aquaplan
d’Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen

2. Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve de personeelsleden van IKO nv en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

 1. Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in.
 2. De wedstrijd loopt van 15 maart tot 22 maart 2022.
 3. Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Er is slechts één prijs per adres of gezin voorzien.
 4. Prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk.
 5. De winnaars verliezen het recht op hun prijs indien ze niet binnen de 4 weken reageren op het privébericht waarin we de winnaars vragen om hun contactgegevens door te geven.
 6. Door deelname aan de wedstrijd geven de winnaars stilzwijgend toestemming tot de publicatie van hun naam en hun identificatie als winnaar op de AQUAPLAN Facebookpagina.
 7. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaars wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.
 8. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve e-mailadressen,…) behoudt de organisator zich het recht voor om deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.
 9. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 10. De winnaars zijn de 4 personen die volgens de jury de mooiste en meest originele foto hebben gestuurd.
 11. De 4 winnaars worden bekendgemaakt op onze FB-pagina. De winnaars worden via privébericht op de hoogte gebracht op 31 maart 2022. Deze vernemen dan de praktische afspraken.
 12. De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen.

 

Zoek verkooppunten