Kan dit ook aangebracht worden op lichte dakconstructies?

De Kasteel-Lei is 80% lichter dan een natuurlei van dezelfde grootte. Hierdoor zijn ze makkelijk hanteerbaar en kunnen ze geplaatst worden op lichtere dakconstructies.

De leien wegen 13kg/m².

Zoek verkooppunten