In welke richting plaats ik mijn dakbanen?

Werk steeds vanaf het laagste punt van de dakhelling naar het hoger gelegen dakgedeelte toe.

Leg de dakbanen schubsgewijs op elkaar met een overlap van circa 10 cm. Zorg dat de bovenlaag een halve meter verspringt met de onderlaag. Leg de onder- en bovenlaag wel steeds in eenzelfde richting.

Zoek verkooppunten