Actievoorwaarden ‘Ga ook voor goud!’

Deelnemen aan deze actie kan alleen bij aankoop van een deelnemend product, gedurende de actieperiode.

 • De actie is geldig vanaf  1 september 2021 tot en met 30 november 2021 in België en Nederland.
 • Voor deelname geldt een aankoopverplichting van een deelnemend Aquaplan vloeibaar product;
 • Actie is alleen geldig bij aankoop van een liquide (vloeibaar) Aquaplan product.
 • Om deel te nemen aan deze actie is het opladen van een aankoopbewijs verplicht;
 • De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook;
 • Inzendingen worden uiterlijk tot 30 november 2021 in behandeling genomen;
 • Deelnemers dienen over een adres in België of Nederland te beschikken;
 • Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen;
 • Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actievoorwaarden kunt u contact opnemen met Aquaplan via +32 (0)3 248 30 00 of een mail sturen naar: info@aquaplan.com;
 • Door het deelname formulier in te zenden, gaat u akkoord met de actievoorwaarden;
 • Aquaplan kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten of kosten voortvloeiend uit deze actie;
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt Aquaplan zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten;
 • De informatie die door de deelnemers wordt verschaft is bestemd voor Aquaplan. De organisator kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te brengen van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. De organisator zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992). De gegevens van de deelnemers en de winnaars zullen niet aan derden worden doorgegeven. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van raadpleging tot deze gegevens, verbetering of schrapping.
Zoek verkooppunten