Vocht op de keldervloer

imagealt

Een vochtige keldervloer heeft verschillende oorzaken

Een vochtige keldervloer kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken. Vaak ontstaat er een lek bij de aansluiting van de muur en de vloer (de kimnaad). Anderzijds is een vochtige keldervloer regelmatig het gevolg van insijpelend grondwater dat zich via scheurtjes in de vloer een weg baant naar de kelder. Dat kan zelfs het geval zijn bij heel minuscule scheurtjes. Daarnaast geeft een hoge stand van het grondwater ook aanleiding tot een vochtige keldervloer. Zeker in kruipkelders is dat het geval. Na een periode met veel regen verhoogt de druk van het grondwater. Bij een kelder die onvoldoende beschermd is tegen vocht, kan op dat moment het water gewoon door de keldermuren en keldervloer binnendringen.