DOP documenten

Sinds 1 juli 2013 is de Europese Verordening nr. 305/2011 van kracht inzake het verhandelen van bouwproducten. Veel bouwproducten op de Europese markt moeten een prestatieverklaring hebben. In een prestatieverklaring staat welke eigenschappen een bouwproduct heeft. Bijvoorbeeld hoe luchtdicht of brandwerend het product is. Daarmee kan een bouwer of architect bouwproducten onderling vergelijken. Zo kan hij beoordelen welk product geschikt is om in een bepaald bouwwerk toe te passen. Aquaplan moet deze prestatieverklaring ter beschikking te stellen aan haar klanten.

Created with Sketch.
Zoek verkooppunten