Topline golfplaten leggen

Topline golfplaten zijn een perfecte dakbedekking voor kleinere gebouwen zoals tuinhuisjes, garages en carports. De bitumen golfplaten hebben dan ook heel veel voordelen. Door hun unieke technologie zijn ze extra sterk en gaan ze heel lang mee. Deze golfplaten zijn geschikt voor alle hellende daken met een helling groter dan 7° en hebben een levensduur van 10 jaar. De Topline golfplaten zijn beschikbaar in drie kleuren (rood, groen en zwart) en in een transparante uitvoering.

Benodigdheden
 • Topline golfplaten
 • Hamer
 • Smetkoord
 • Topline nagels
 • Meter
 • Zaag
 • Topline golfplaten
 • Topline nagels
 • Hamer
 • Meter
 • Smetkoord
 • Zaag
Stappenplan
imagealt

Stap 1

Zorg ervoor dat de golfplaten voldoende steun hebben. De golfplaten moeten rusten op een stevige dakconstructie met houten, betonnen of metalen spanten. Het is aan te raden om een onderdak (dampscherm) te plaatsen op constructies waar er condensatie kan voorkomen. Voorzie bovendien altijd voldoende ventilatie in het gebouw!

imagealt

Stap 2

Maak op voorhand een ‘legplan’ van de golfplaten. Op die manier kan je het verzagen van golfplaten vermijden, of tot een minimum beperken. Hou bij het bepalen van het aantal platen rekening met een overlap in de lengte en in de breedte.

imagealt

Stap 3

Afhankelijk van de windrichting begin je links of rechts van het dak bij het leggen van de golfplaten. Het is belangrijk dat je de eerste golfplaat exact haaks aanbrengt op de draagconstructie. Je werkt immers bij de rest van het dak voort op deze eerste golfplaat.

imagealt

Stap 4

Plaats de eerste golfplaat steeds onderaan het dak in de uiterste hoek tegen de windrichting in. Laat de golfplaat aan de onderkant een paar cm uitsteken. Let erop dat het logo van Aquaplan steeds naar boven is gericht.

imagealt

Stap 5

Bevestig de platen geschrankt op het houten gebinte. Je begint dus elke rij afwisselend met een volledige of met een halve plaat. Zo werk je loodrecht in verticale rijen naar de nok toe. Hou in de horizontale richting een overlapping van 2 golven aan en in de verticale richting een overlap van circa 20 cm.

imagealt

Stap 6

Bij het vastnagelen van de platen ga je als volgt tewerk: Zet eerst de golfplaat vast  bij de eerste en bij de voorlaatste golf. Zo kan je controleren of de plaat perfect haaks ligt op de constructie. Zo niet, kan je dit nog eenvoudig aanpassen. Ligt de golfplaat perfect haaks? Voorzie vervolgens in de breedte van elke golf een nagel.

imagealt

Stap 7

De nagels dien je verticaal doorheen de golfplaat te nagelen. Waar twee platen elkaar overlappen, dien je de plaat schuin te nagelen. Nagel vervolgens alle golven vast die elkaar overlappen, net zoals alle golven op de onderste en bovenste horizontale steunbalk van het dak. Tip: nagel steeds de tweede en de voorlaatste golf vast en vervolgens de rest.

imagealt

Stap 8

Verdeel de nokken gelijkmatig over de gehele lengte van het dak. Laat ze onderling minstens 10 cm overlappen. Let er ook op dat de nokken de onderliggende golfplaten zeker 10 cm bedekken. De bevestiging van de nok en de plaat gebeurt op 5 cm van de boord van de nok. Het is aan te raden om lood of een afdichtingsband aan te brengen tussen de muur en de golfplaten. Plaats eventueel onderaan het dak ook een dakgoot.

Zoek verkooppunten